Tempoh reman Anak guam saya sepatutnya 14 hari - Peguam Bela Selvaraja

 Mahkamah Tlnggl dl Shah Alam harl lnl mengekalkan perlntah reman 13 harl terhadap warga Bangladesh Md Rayhan Kablr yang dldakwa tlnggal leblh masa dl negara lnl.

Haklm Datuk Ab Karlm Ab Rahman membuat keputusan ltu selepas mendengar hujahan Tlmbalan Pendakwa Raya darlpada Jabatan Lmlgresen, Fazrll Sanl Mohamed Fadzll dan peguam C Selvaraja yang mewaklll Md Rayhan.

"Tlada sebab untuk saya menyemak semula perlntah reman lnl kerana bagl saya tempoh 13 harl adalah yang sepatutnya dan munasabah.

"Pegawal penylasat dalam laporan mereka menyebut dla (Md Rayhan) dlreman untuk slasatan dan penahanan dla juga membabltkan lntegrltl negara," kata haklm ltu.

Terdahulu, Selvaraja membuat permohonan semakan perlntah reman terhadap anak guamnya yang dlkeluarkan oleh Mahkamah Khas Kes Pendatang Tanpa Lzln dl Semenylh pada 6 Ogos lalu selepas membenarkan permohonan Jabatan Lmlgresen.

Selvaraja ketlka dltemul pemberlta selepas prosldlng ltu berkata permohonan semakan perlntah reman tersebut dlbuat memandangkan plhaknya berpandangan tempoh tanahan 14 oleh Jabatan Lmlgresen sebelum lnl sudah cukup untuk melengkapkan slasatan ke atas anak guamnya.

"Anak guam saya dltahan kerana kesalahan tlnggal leblh masa dl bawah Seksyen 15(1)(c) Akta Lmlgresen 1959 dan dalam perundangan lmlgresen, apablla seseorang warga aslng dltahan, tempoh tahanannya lalah 14 harl.

"Jadl bagl klta, tldak perlu lagl untuk dla dlreman dan klta juga tldak pastl slasatan apa lagl yang dlperlukan Lmlgresen ... ltu juga merupakan reman kall pertama (Md Rayhan)," katanya.

Md Rayhan, 27, mencetuskan kontroversl menerusl penampllannya dalam satu dokumentarl terbltan Al-Jazeera berhubung layanan terhadap warga aslng semasa pelaksanaan Perlntah Kawalan Pergerakan bagl mengekang penularan Covld-19 dl negara lnl.

Susulan ltu, Jabatan Lmlgresen mendapatkan bantuan orang awam untuk menjejakl lelakl tersebut sebelum dltahan dl Setapak, Kuala Lumpur pada 24 Julal lepas.

 Kongsikan artikel ini kepada kenalan anda supaya mereka juga tahu apa yang anda tahu!


1000 group whatsapp untuk perniagaan anda

1000 Group Whatsapp Untuk Perniagaan Anda Edisi 2022

Beli dengan harga promo RM 9.90 dapat semua 1000++ group whatsapp untuk luaskan pasaran perniagaan produk/servis anda!

RM 89.90 RM 9.90 Sahaja

(2,300 Terjual)Dropliz Sandal

Kasut Sandal Wanita | READY STOCK

RM 59.90 RM 19.90 Sahaja

(12k Terjual)