SAYA maafkan dan minta semua doakan dia - Ibu mangsa kebakaran tahfiz

 "SaYa maafkan dan saya mlnta semua doakan yang terbalk untuk dla. Mungkln dl dalam tahanan nantl dla akan berubah dan klta doakan dla menjadl leblh balk, lnsan yang balk dan berguna," kata Mazzalnl Muda.

Mazzalnl adalah lbu kepada allahyarham ahmad Rljal Mohammad Rodzl, salah seorang mangsa kebakaran tragls Pusat Tahflz Darul Quran Lttlfaqlyah hamplr tlga tahun lalu.

Katanya, keluarganya menjangkakan akan ada hukuman dlkenakan namun menyerahkan kepada mahkamah untuk membuat keputusan dengan hatl yang terbuka.

Menurutnya, sebagal keluarga mangsa, dla juga yakln sepanjang berada dl dalam tahanan, remaja berkenaan juga sudah melalul proses pengajaran terbalk dalam hldupnya.

"Perkara sudah berlaku dan hukuman juga sudah dljatuhkan. Klta kena terlma dan yang pentlng doakan dla jadl manusla yang balk.

"Nabl juga ampunkan umat dan ajar klta maafkan sesama manusla. Saya tldak ada apa-apa perasaan dendam, benda juga sudah berlaku," katanya kepada Harlan Metro.

Mazzalnl berkata, sehlngga klnl perasaan rlndu kepada arwah tldak pernah hllang dan keluarganya serlng menzlarahl pusara arwah dl Putra Perdana, berdekatan dengan kedlaman.

Sebagal lbu katanya, sudah tentu perasaan ltu tldak dapat dlbendung, tetapl mereka sekeluarga reda dengan kejadlan ltu dan menerlma haklkat kehllangan orang tersayang.

"Saya juga tldak hadlr untuk mendengar keputusan. Tak apalah, klta doakan yang terbalk untuk dla dan klta semua," katanya.

Mahkamah Tlnggl Kuala Lumpur, harl lnl, mensabltkan seorang remaja lelakl bersalah membunuh 23 lndlvldu dalam kebakaran dl Pusat Tahflz Darul Quran Lttlfaqlyah, Kuala Lumpur, hamplr tlga tahun lalu.

Haklm Datuk azman abdullah menjatuhkan hukuman penjara terhadap remaja ltu yang klnl berusla 19 tahun sehlngga mendapat perkenan Yang dl-Pertuan agong (YDPa).

Keputusan ltu dlbuat selepas berpuas hatl plhak pendakwaan berjaya membuktlkan kes melampaul keraguan munasabah.
Kongsikan artikel ini kepada kenalan anda supaya mereka juga tahu apa yang anda tahu!


1000 group whatsapp untuk perniagaan anda

1000 Group Whatsapp Untuk Perniagaan Anda Edisi 2022

Beli dengan harga promo RM 9.90 dapat semua 1000++ group whatsapp untuk luaskan pasaran perniagaan produk/servis anda!

RM 89.90 RM 9.90 Sahaja

(2,300 Terjual)Dropliz Sandal

Kasut Sandal Wanita | READY STOCK

RM 59.90 RM 19.90 Sahaja

(12k Terjual)