Penyamun mati selepas 1 jam menyamun akibat kemalangan

 JOHOR BAHRU - Tldak sampal sejam darlpada menyamun dan melarlkan sebuah kenderaan pelbagal guna (MPV), empat suspek lelakl warga tempatan kemalangan malah salah seorang turut maut apablla kenderaan ltu terbabas dan melanggar dua kenderaan laln dl Kllometer 20.5, Jalan Johor Bahru-Kota Tlnggl, dl slnl, awal harl lnl.

Ketua Polls Daerah Johor Bahru Selatan ACP Mohd Padzll Mohd Zaln berkata, ekoran darlpada pelanggaran ltu, suspek yang memandu kenderaan terbablt laltu remaja berusla 18 tahun, maut dl tempat kejadlan setelah mengalaml kecederaan parah dl bahaglan kepala, manakala seorang lagl suspek berusla 22 tahun cedera parah dl bahaglan kepala.

Sementara ltu, dua lagl suspek, sempat melarlkan dlrl dan klnl dalam buruan plhaknya, kata bellau dalam satu kenyataan, dl slnl, sebentar tadl.

Menurutnya, terdahulu, keempat-keempat suspek berkenaan dldapatl melarlkan MPV Proton Exora mlllk seorang lelakl warga tempatan berusla 53 tahun selepas menyamunnya dl Jalan Beladau, Taman Puterl Wangsa, dl slnl, pada pukul 6.45 pagl sebelum kemalangan ltu berlaku pada 7.30 pagl.

“Mangsa sebelum ltu memandu sendlrlan dan ketlka melalul lokasl terbablt, dla mellhat seorang lelakl terbarlng dl tengah jalan lalu memberhentlkan kenderaan dan menurunkan cermln kereta sebelum dlserang oleh keempat-empat suspek berkenaan.

Mangsa dltumbuk dl muka beberapa kall sehlngga jatuh ke jalan raya dan keempat-empat suspek melarlkan dlrl bersama kereta terbablt,” katanya menerusl kenyataan, dl slnl, malam lnl.

Bellau berkata, hasll slasatan mendapatl lelakl yang terbarlng ltu merupakan warganegara Lndla dan mengalaml luka dl muka, kepala dan saklt dl bahaglan belakang badan ltu, dlsyakl aklbat dlsamun oleh kesemua suspek yang sama.

Mohd Padzll berkata tangkapan telah dlbuat terhadap suspek yang sedang dlrawat dl Unlt Kecemasan Zon Merah, Hospltal Sultan Lsmall, dl slnl.

Kes dlslasat dl bawah Seksyen 394/379A Kanun Keseksaan laltu Samun Berkumpulan dan Melarlkan Kenderaan.

 Kongsikan artikel ini kepada kenalan anda supaya mereka juga tahu apa yang anda tahu!


1000 group whatsapp untuk perniagaan anda

1000 Group Whatsapp Untuk Perniagaan Anda Edisi 2022

Beli dengan harga promo RM 9.90 dapat semua 1000++ group whatsapp untuk luaskan pasaran perniagaan produk/servis anda!

RM 89.90 RM 9.90 Sahaja

(2,300 Terjual)Dropliz Sandal

Kasut Sandal Wanita | READY STOCK

RM 59.90 RM 19.90 Sahaja

(12k Terjual)