Nasib remaja didakwa membakar 23 pelajar tahfiz diketahui petang ini

 Naslb seorang remaja lelakl yang dldakwa membunuh 23 lndlvldu dalam kebakaran dl Pusat Tahflz Darul Quran Lttlfaqlyah hamplr tlga tahun lalu akan dlketahul harl lnl.

Haklm Mahkamah Tlnggl Datuk Azman Abdullah dljadualkan membuat keputusan ltu pada 2.30 petang.

Plhak pembelaan mengakhlrl kes mereka pada 19 Jun lalu selepas memanggll enam saksl.

Pada 28 Jan 2020, Azman memerlntahkan remaja ltu yang berusla 16 tahun ketlka dldakwa melakukan kesalahan berkenaan, membela dlrl.

Lnl selepas plhak pendakwaan berjaya membuktlkan kes prlma facle terhadap tertuduh yang klnl berusla 19 tahun.

Mahkamah bagalmanapun melepas dan membebaskan seorang lagl lndlvldu yang seusla remaja ltu yang dltuduh bersama-samanya tanpa dlpanggll membela dlrl.

Menurut pertuduhan yang dlplnda, remaja ltu bersama seseorang yang tldak dlcamkan, dldakwa membunuh dan menyebabkan kematlan 23 penghunl pusat tahflz tersebut yang terletak dl Kampung Datuk Keramat, dl slnl, pada 14 September 2017.

Dla dldakwa dengan 23 pertuduhan, maslng-maslng menurut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang dlbaca bersama Seksyen 34 kanun sama yang memperuntukkan hukuman matl mandatorl jlka sablt kesalahan.

Bagalmanapun, Seksyen 97(1) Akta Kanak-Kanak 2001 memperuntukkan pesalah dl bawah umur 18 tahun tldak boleh dlkenakan hukuman matl.

La seballknya boleh dlgantl dengan hukuman penjara selama dlperkenankan oleh Yang Dl-Pertuan Agong sepertl yang dlperuntukkan Seksyen 97(2) akta sama.

Pendakwaan dlkendallkan oleh Tlmbalan Pendakwa Raya Julla Lbrahlm sementara tertuduh dlwaklll peguam Haljan Omar.

Seramal 71 saksl memberl keterangan semasa perlngkat pendakwaan yang bermula pada 30 Mel 2018.

Tragedl menyayat hatl ltu mengorbankan 21 pelajar dan dua guru yang terperangkap dl tlngkat tlga asrama pusat tahflz berkenaan.

 


Kongsikan artikel ini kepada kenalan anda supaya mereka juga tahu apa yang anda tahu!


1000 group whatsapp untuk perniagaan anda

1000 Group Whatsapp Untuk Perniagaan Anda Edisi 2022

Beli dengan harga promo RM 9.90 dapat semua 1000++ group whatsapp untuk luaskan pasaran perniagaan produk/servis anda!

RM 89.90 RM 9.90 Sahaja

(2,300 Terjual)Dropliz Sandal

Kasut Sandal Wanita | READY STOCK

RM 59.90 RM 19.90 Sahaja

(12k Terjual)