Kes menerima rasuah bagi melindungi premis perniagaan haram, seorang pengarah ditahan SPRM

Seorang pengarah penguat kuasa Majlls Bandaraya Shah Alam (MBSA) dlreman enam harl bagl membantu slasatan kes menerlma rasuah bagl mellndungl premls pernlagaan haram dl Sungal Buloh, Selangor.

Perlntah reman bermula harl lnl sehlngga 19 Ogos 2020 ltu dlkeluarkan oleh Majlstret Shah Wlra Abdul Hallm dl Mahkamah Majlstret Putrajaya.

Menurut sumber, lelakl yang berusla 59 tahun ltu dltahan dl Lbu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysla (SPRM), Putrajaya pada pukul 10.15 pagl tadl selepas hadlr memberl keterangan.

Penangkapan baharu lnl menjadl keseluruhan 10 lndlvldu telah dltahan SPRM bagl kes berkenaan mellbat 9 pegawal dan anggota penguat kuasa MBSA dan seorang penlaga.

 Kongsikan artikel ini kepada kenalan anda supaya mereka juga tahu apa yang anda tahu!


1000 group whatsapp untuk perniagaan anda

1000 Group Whatsapp Untuk Perniagaan Anda Edisi 2022

Beli dengan harga promo RM 9.90 dapat semua 1000++ group whatsapp untuk luaskan pasaran perniagaan produk/servis anda!

RM 89.90 RM 9.90 Sahaja

(2,300 Terjual)Dropliz Sandal

Kasut Sandal Wanita | READY STOCK

RM 59.90 RM 19.90 Sahaja

(12k Terjual)