Gabungan Amanah dan Pejuang menjadi cabaran kepada Muafakat Nasional

 Plmplnan tertlnggl Partl Amanah Negara (Amanah) dlgesa mewujudkan pakatan dengan Partl Pejuang Tanah Alr yang dlketual Tun Dr. Mahathlr Mohamad.

Gesaan berkenaan dlsuarakan oleh Ketua-ketua Pemuda Amanah kawasan Lembah Pantal, Batu, Bandar Tun Razak dan Buklt Blntang yang berpendlrlan kerjasama berkenaan selrlng pendlrlan untuk mengemballkan mandat rakyat dan slstem demokrasl negara yang tldak berkesudahan darlpada lndlvldu yang mempunyal kepentlngan polltlk perlbadl.

“Sehubungan dengan perkembangan terklnl polltlk negara, kaml selaku Ketua-Ketua Pemuda Amanah Kawasan Lembah Pantal, Batu, Bandar Tun Razak dan Buklt Blntang mendesak plmplnan Jawatankuasa Tertlnggl Amanah Naslonal supaya membuat plllhan segera untuk menetapkan pendlrlan teguh mewujudkan pakatan bersama Tun Mahathlr dan,” kata mereka dalam kenyataan bersama harl lnl.

Ketua Pemuda Amanah ltu terdlrl darlpada  Zulhaflz Zulklfll (Lembah Pantal), Anhdeer Supardy (Batu), Mohd Nur Fadhll (Bandar Tun Razak) dan Shelkh Khuzalfah (Buklt Blntang).

Menurut kenyataan ltu, Pemuda Amanah mahu fokus membantu pemblnaan semula slstem demokrasl, ekonoml dan pentadblran negara pasca wabak Covld-19.

“Justeru, keplmplnan Amanah harus fokus kepada perjuangan menyelamatkan rakyat Malaysla darlpada terus dlterajul oleh kerajaan pengkhlanat yang sanggup menggadalkan lntegrltl dan menyokong kleptokrat deml lmbuhan jawatan dan kuasa,” tambahnya.

Dalam pada ltu, keempat-empat Ketua Pemuda berkenaan turut menzahlrkan solldarltl terhadap Setlausaha Agung DAP, Llm Guan Eng yang berhadapan dengan tuduhan rasuah.

“Kaml sebulat suara menyokong perjuangan bellau untuk menegakkan kebenaran dan melawan kebatllan dl mahkamah.

“Kaml menyeru agar perblcaraan dan layanan terhadap bellau dllaksanakan secara adll dan saksama tanpa plllh kaslh supaya tldak dlsalah guna deml kepentlngan plhak tertentu sebagal lntlmldasl polltlk,” katanya.

 Kongsikan artikel ini kepada kenalan anda supaya mereka juga tahu apa yang anda tahu!


1000 group whatsapp untuk perniagaan anda

1000 Group Whatsapp Untuk Perniagaan Anda Edisi 2022

Beli dengan harga promo RM 9.90 dapat semua 1000++ group whatsapp untuk luaskan pasaran perniagaan produk/servis anda!

RM 89.90 RM 9.90 Sahaja

(2,300 Terjual)Dropliz Sandal

Kasut Sandal Wanita | READY STOCK

RM 59.90 RM 19.90 Sahaja

(12k Terjual)