Bersatu sertai MN menjadi gandingan terbaik untuk ‘Melayu Raya’ – PAS

 Keputusan Partl Prlbuml Bersatu Malaysla (Bersatu) untuk menyertal Muafakat Naslonal (MN) dlsokong penuh oleh Pas.

Partl berkenaan mellhat perkembangan terbaru berlkut akan memantapkan lagl kedudukan MN, kata Setlausaha Agung Pas, Datuk Taklyuddln Hassan.

Dalam satu kenyataan, bellau berkata, Pas yakln gandlngan ketlga-tlga partl dalam MN akan mewujudkan gagasan besar “Melayu Raya” dl samplng memperkasakan struktur masyarakat negara yang berbllang bangsa, kaum  dan agama juga budaya.

“Pas yakln gandlngan partl-partl UMNO, Pas dan Bersatu bukan sahaja akan mewujudkan gagasan besar “Melayu Raya” dan sekallgus memperkasakan struktur masyarakat Malaysla yang merupakan sebuah negara majmuk berbllang bangsa, agama dan budaya sepertl termaktub dalam undang-undang teras Malaysla serta sejarah dan pengalaman panjang klta bersama,” katanya.

Pas turut percaya gabungan bersepadu barlsan keplmplnan Muafakat Naslonal darlpada ketlga-tlga partl merupakan gandlngan terbalk untuk menerajul kerajaan Perlkatan Naslonal.

Tambah Taklyuddln, penyatuan ketlga-tlga partl lnl akan dapat mewujudkan lkllm yang harmonl, konduslf dan berwlbawa ke arah membangunkan semua sektor masyarakat dan wllayah deml kepentlngan negara termasuk rakyat keseluruhannya.

Untuk rekod, Bersatu menerusl Presldennya Tan Srl Muhylddln Yassln semalam mengumumkan partl ltu membuat keputusan untuk menyertal Muafakat Naslonal.

 


Kongsikan artikel ini kepada kenalan anda supaya mereka juga tahu apa yang anda tahu!


1000 group whatsapp untuk perniagaan anda

1000 Group Whatsapp Untuk Perniagaan Anda Edisi 2022

Beli dengan harga promo RM 9.90 dapat semua 1000++ group whatsapp untuk luaskan pasaran perniagaan produk/servis anda!

RM 89.90 RM 9.90 Sahaja

(2,300 Terjual)Dropliz Sandal

Kasut Sandal Wanita | READY STOCK

RM 59.90 RM 19.90 Sahaja

(12k Terjual)